Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden tussen : DBR verhuur hierna te noemen VERHUURDER, enerzijds, en KLANT hierna te noemen HUURDER, anderzijds.

1. Een huur overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk vastgelegd worden . Desgevraagd kan deze door de verhuurder schriftelijk bevestigd worden. De huurder en verhuurder verplichten zich om de gestelde afspraken na te komen. De huurder is geacht op de hoogte te zijn van onze verhuur voorwaarden, welke door ons desgevraagd kosteloos toegestuurd worden. Op de huur overeenkomst zijn onze algemene verhuurvoorwaarden van toepassing.
Indien een huurovereenkomst tot stand is gekomen, dient de huurder en verhuurder deze na te komen. Als de huurder 7 dagen voor de verhuur datum de overeenkomst schriftelijk beëindigd zal 30 % van het factuurbedrag in rekening gebracht worden. Na deze termijn zal 80 % van het factuur bedrag in rekening gebracht worden. Deze bedragen worden verhoogd met € 15,00 annuleringskosten.
2. De huur gaat in op de dag van verzending en eindigt op de dag van retourlevering. Bij te laat retourneren word minimaal 1 dag huur extra in rekening gebracht tenzij anders overeengekomen. De huurder regelt zelf transport tenzij anders overeengekomen word het gebracht en/of gehaald. De transportkosten zijn voor rekening van de huurder. De apparatuur dient deugdelijk vervoerd te worden in een afgesloten vervoersmiddel of aanhangwagen, welke niet van zeildoek of iets soortgelijks mogen zijn i.v.m. waterschade en diefstal.
3. De huur wordt contant betaald of binnen 14 dagen per bank overgemaakt. De factuur bestaat uit huurprijzen voor goederen , 21 % BTW , Vervoerskosten, personeelskosten , evt. aanmaning/annuleringskosten. Prijzen zijn altijd in Nederlandse valuta.
4. Eventuele gebreken, vermissing en defecten worden bij de huurder in rekening gebracht tegen de nieuw prijs.  Vermissing en/of schade dient onverwijld door de huurder gemeld te worden.
4.5. De huurder verplicht zich tot het zorgvuldig en oordeelkundig gebruiken en onderhouden van het gehuurde. Alle kosten zoals schoonmaakmateriaal -, loon -, en reiskosten e.d., als gevolg van het in gebreke blijven van de huurder zijn voor rekening van de huurder en dienen contant te worden voldaan.
6. De huurder is aansprakelijk voor de schade aan het gehuurde als gevolg van verlies, diefstal en brand.
7. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, aan derden toegebracht.
8. De verhuurder houdt zich het recht voor om het zorgvuldig en oordeelkundig gebruik van het gehuurde ter plaatse te controleren. Indien, naar oordeel van de verhuurder, de huurder ernstig in gebreke blijft ten aanzien van het gebruik en onderhoud van het gehuurde, heeft de verhuurder het recht om het gehuurde onmiddellijk terug te nemen en de huurovereenkomst direct te verbreken. Een en ander ontslaat de huurder niet van de verplichting van het betalen van de overeengekomen huurbedragen, alsmede alle kosten hieruit voortvloeiend.
9. De huurder is niet toegestaan het gehuurde te onderverhuren of aan derden in bruikleen te geven en/of op enigerlei wijze het gehuurde als onderpand te gebruiken. Tenzij expliciet overeengekomen.
10. De huurder machtigt, zonder enig recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook, de verhuurder de huurovereenkomst éénzijdig te beëindigen en het gehuurde terug te halen indien:  a) de huurder in staat van faillissement wordt verklaard, b) de huurder surseance van betaling aanvraagt,
c) de huurder liquideert, d) de omstandigheden als in de punten 8 of 9 zich voordoen.

Zowel huurder als verhuurder verklaren dat zij akkoord gaan met de Algemene huurvoorwaarden.

 

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden tussen : DBR verhuur hierna te noemen VERHUURDER, enerzijds, en KLANT hierna te noemen HUURDER, anderzijds.

1. Een huur overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk vastgelegd worden . Desgevraagd kan deze door de verhuurder schriftelijk bevestigd worden. De huurder en verhuurder verplichten zich om de gestelde afspraken na te komen. De huurder is geacht op de hoogte te zijn van onze verhuur voorwaarden, welke door ons desgevraagd kosteloos toegestuurd worden. Op de huur overeenkomst zijn onze algemene verhuurvoorwaarden van toepassing.
Indien een huurovereenkomst tot stand is gekomen, dient de huurder en verhuurder deze na te komen. Als de huurder 7 dagen voor de verhuur datum de overeenkomst schriftelijk beëindigd zal 30 % van het factuurbedrag in rekening gebracht worden. Na deze termijn zal 80 % van het factuur bedrag in rekening gebracht worden. Deze bedragen worden verhoogd met € 15,00 annuleringskosten.
2. De huur gaat in op de dag van verzending en eindigt op de dag van retourlevering. Bij te laat retourneren word minimaal 1 dag huur extra in rekening gebracht tenzij anders overeengekomen. De huurder regelt zelf transport tenzij anders overeengekomen word het gebracht en/of gehaald. De transportkosten zijn voor rekening van de huurder. De apparatuur dient deugdelijk vervoerd te worden in een afgesloten vervoersmiddel of aanhangwagen, welke niet van zeildoek of iets soortgelijks mogen zijn i.v.m. waterschade en diefstal.
3. De huur wordt contant betaald of binnen 14 dagen per bank overgemaakt. De factuur bestaat uit huurprijzen voor goederen , 21 % BTW , Vervoerskosten, personeelskosten , evt. aanmaning/annuleringskosten. Prijzen zijn altijd in Nederlandse valuta.
4. Eventuele gebreken, vermissing en defecten worden bij de huurder in rekening gebracht tegen de nieuw prijs.  Vermissing en/of schade dient onverwijld door de huurder gemeld te worden.
4.5. De huurder verplicht zich tot het zorgvuldig en oordeelkundig gebruiken en onderhouden van het gehuurde. Alle kosten zoals schoonmaakmateriaal -, loon -, en reiskosten e.d., als gevolg van het in gebreke blijven van de huurder zijn voor rekening van de huurder en dienen contant te worden voldaan.
6. De huurder is aansprakelijk voor de schade aan het gehuurde als gevolg van verlies, diefstal en brand.
7. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, aan derden toegebracht.
8. De verhuurder houdt zich het recht voor om het zorgvuldig en oordeelkundig gebruik van het gehuurde ter plaatse te controleren. Indien, naar oordeel van de verhuurder, de huurder ernstig in gebreke blijft ten aanzien van het gebruik en onderhoud van het gehuurde, heeft de verhuurder het recht om het gehuurde onmiddellijk terug te nemen en de huurovereenkomst direct te verbreken. Een en ander ontslaat de huurder niet van de verplichting van het betalen van de overeengekomen huurbedragen, alsmede alle kosten hieruit voortvloeiend.
9. De huurder is niet toegestaan het gehuurde te onderverhuren of aan derden in bruikleen te geven en/of op enigerlei wijze het gehuurde als onderpand te gebruiken. Tenzij expliciet overeengekomen.
10. De huurder machtigt, zonder enig recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook, de verhuurder de huurovereenkomst éénzijdig te beëindigen en het gehuurde terug te halen indien:  a) de huurder in staat van faillissement wordt verklaard, b) de huurder surseance van betaling aanvraagt,
c) de huurder liquideert, d) de omstandigheden als in de punten 8 of 9 zich voordoen.

Zowel huurder als verhuurder verklaren dat zij akkoord gaan met de Algemene huurvoorwaarden.

 

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden tussen : DBR verhuur hierna te noemen VERHUURDER, enerzijds, en KLANT hierna te noemen HUURDER, anderzijds.

1. Een huur overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk vastgelegd worden . Desgevraagd kan deze door de verhuurder schriftelijk bevestigd worden. De huurder en verhuurder verplichten zich om de gestelde afspraken na te komen. De huurder is geacht op de hoogte te zijn van onze verhuur voorwaarden, welke door ons desgevraagd kosteloos toegestuurd worden. Op de huur overeenkomst zijn onze algemene verhuurvoorwaarden van toepassing.
Indien een huurovereenkomst tot stand is gekomen, dient de huurder en verhuurder deze na te komen. Als de huurder 7 dagen voor de verhuur datum de overeenkomst schriftelijk beëindigd zal 30 % van het factuurbedrag in rekening gebracht worden. Na deze termijn zal 80 % van het factuur bedrag in rekening gebracht worden. Deze bedragen worden verhoogd met € 15,00 annuleringskosten.
2. De huur gaat in op de dag van verzending en eindigt op de dag van retourlevering. Bij te laat retourneren word minimaal 1 dag huur extra in rekening gebracht tenzij anders overeengekomen. De huurder regelt zelf transport tenzij anders overeengekomen word het gebracht en/of gehaald. De transportkosten zijn voor rekening van de huurder. De apparatuur dient deugdelijk vervoerd te worden in een afgesloten vervoersmiddel of aanhangwagen, welke niet van zeildoek of iets soortgelijks mogen zijn i.v.m. waterschade en diefstal.
3. De huur wordt contant betaald of binnen 14 dagen per bank overgemaakt. De factuur bestaat uit huurprijzen voor goederen , 21 % BTW , Vervoerskosten, personeelskosten , evt. aanmaning/annuleringskosten. Prijzen zijn altijd in Nederlandse valuta.
4. Eventuele gebreken, vermissing en defecten worden bij de huurder in rekening gebracht tegen de nieuw prijs.  Vermissing en/of schade dient onverwijld door de huurder gemeld te worden.
4.5. De huurder verplicht zich tot het zorgvuldig en oordeelkundig gebruiken en onderhouden van het gehuurde. Alle kosten zoals schoonmaakmateriaal -, loon -, en reiskosten e.d., als gevolg van het in gebreke blijven van de huurder zijn voor rekening van de huurder en dienen contant te worden voldaan.
6. De huurder is aansprakelijk voor de schade aan het gehuurde als gevolg van verlies, diefstal en brand.
7. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, aan derden toegebracht.
8. De verhuurder houdt zich het recht voor om het zorgvuldig en oordeelkundig gebruik van het gehuurde ter plaatse te controleren. Indien, naar oordeel van de verhuurder, de huurder ernstig in gebreke blijft ten aanzien van het gebruik en onderhoud van het gehuurde, heeft de verhuurder het recht om het gehuurde onmiddellijk terug te nemen en de huurovereenkomst direct te verbreken. Een en ander ontslaat de huurder niet van de verplichting van het betalen van de overeengekomen huurbedragen, alsmede alle kosten hieruit voortvloeiend.
9. De huurder is niet toegestaan het gehuurde te onderverhuren of aan derden in bruikleen te geven en/of op enigerlei wijze het gehuurde als onderpand te gebruiken. Tenzij expliciet overeengekomen.
10. De huurder machtigt, zonder enig recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook, de verhuurder de huurovereenkomst éénzijdig te beëindigen en het gehuurde terug te halen indien:  a) de huurder in staat van faillissement wordt verklaard, b) de huurder surseance van betaling aanvraagt,
c) de huurder liquideert, d) de omstandigheden als in de punten 8 of 9 zich voordoen.

Zowel huurder als verhuurder verklaren dat zij akkoord gaan met de Algemene huurvoorwaarden.

 

Contact

Dennis Rotensen
Tamboerlaan 327
7906 EL Hoogeveen

Tel: 0655156533
E-mail: info@dbr-verhuur.nl

Contact

Dennis Rotensen
Tamboerlaan 327
7906 EL Hoogeveen

Tel: 0655156533
E-mail: info@dbr-verhuur.nl

Website realisatie door Meggie Media